Skip to main content

6 kwietnia – Międzynarodowy dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju

Już dziś, 6 kwietnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju (ang. International Day of Sport for Development and Peace – IDSDP)❗️

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 23 sierpnia 2013, dla przyczynienia się do realizacji celów ONZ na rzecz rozwoju i pokoju.

Dlaczego akurat dzisiaj
Równo 123 lata temu w Atenach, rozpoczęły się pierwsze w erze nowożytnej letnie igrzyska olimpijskie. Dla upamiętnienia zmagań uznano, że dzień ich rozpoczęcia, to idealny moment, by ponownie jednoczyć ludzi poprzez sport.

Ustanowienie tego dnia jest związane z uznaniem przez ONZ potencjalnych możliwości oddziaływania sportu na rozwój praw człowieka, społeczny i gospodarczy.

W roku 2014, przy okazji pierwszych obchodów święta, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon stwierdził: „Ten nowy Międzynarodowy Dzień podkreśla rolę i potencjał sportu w kwestii przestrzegania praw człowieka i usuwania barier oraz promowania międzyludzkiej solidarności na świecie.
Nasz cel wymaga zaangażowania wszystkich graczy: rządów państw, organizacji międzynarodowych, sektora sportowego, społeczeństwa obywatelskiego i wielu innych.”

Zachęcamy więc wszystkich do aktywnego spędzenia czasu❗️
Oczywiście w odzieży naszej marki??
#idsdp #międzynarodowydzieńsportu #treenpl

Źródło: wikipedia.org

Podobne artykuły

mężczyzna podnoszący ketle

Czy wiesz, czym jest trening FBW?

Siła tkwi w zespole!